BEZPIECZNE KOMINKI

Kominek to źródło wysokich temperatur. Narażony jest zatem na duże obciążenie termiczne. Szczególnie narażone jest wnętrze ścianki okapu nad i za paleniskiem... ...Materiał używany do izolacji kominka powinien mieć Aprobatę Techniczną. Zdecydowanie nie należy...

  więcej...